Monday, 15 November 2010

Wangsit Siliwangi

Sing Saha Bae, Anu Ngagunakeun Ngaran Siliwangi
Atawa, Ngarasa Jadi Sekeseler Siliwangi
Manehna Bakal Najung Hirupna,
Bakal Mulia Gumelarna
Kawangikeun Sabuana Panca Tengah

Lamun Manehna
Jujur,
Sinatria,
Teuneung,
Gumati Ka Si Leutik,
Nyaah Ka Rahayat Sarta
Wibawa Ka Sasama

Sabalikna Hirupna Moal Panggih
Jeung Kasenangan Bakal Rara Balangsak
Saeudeungna Lamun Ingkar Tina Patokan Anu Tadi.